St. John from Atalanti

Toni Milaqi "St. John from Atalanti" (acrylic on paper, 70x50 cm, 2017)

Toni Milaqi "St. John from Atalanti" (detail, acrylic on paper, 70x50 cm, 2017)