Acropolis of Athens

Toni Milaqi "Acropolis of Athens" (acrylic on paper, 70x50 cm, 2016)

Toni Milaqi "Acropolis of Athens" (detail, acrylic on paper, 70x50 cm, 2016)