Mountain Village

Toni Milaqi "Mountain Village" (acrylic on paper, 70x50 cm, 2012)